Blo GÂND

cuvinte…cuvinte

Iubire si iertare

Marele scriitor Dostoievsky, în “Fraţii Karamazov”, ne spune o poveste despre o persoană egoistă, care aproape că a scăpat de iad datorită unei cepe. A fost trimisă în iad, dar un înger a apărat-o în faţa lui Dumnezeu: “Doamne, odată a dat o ceapă unui cerşetor!” Dumnezeu a dispus atunci ca femeia să fie scoasă din iad pe acea ceapă. Femeia s-a prins cu disperare de ceapă în timp ce era ridicată. Ceilalţi din iad, dornici de asemenea să scape de acolo, s-au prins de picioarele ei. Ea i-a lovit, scăpând de ei. “Doar eu, doar eu”, striga ea. Abia a rostit aceste cuvinte că mâinile i-au alunecat de pe ceapă. Aşa că a căzut înapoi în iad. Nu  se pare şi nouă că scriitorul secolului al XIX-lea se referea la Evanghelia iubirii ? Conform scriitorului rus, Hristos nu ne pune greutăţi la picioare atunci când ne spune să ne iubim aproapele, chiar dacă este duşmanul nostru. Iubirea noastră faţă de semeni nu trebuie să se reducă la compătimirea celor nevoiaşi. Ea trebuie să fie exprimată prin fapte concrete. George Bernard Shaw scria cândva: “Feriţi-vă de omul al cărui Dumnezeu este în ceruri”.

Reclame

Filed under: meditatii, PILDE

“Talentul tău este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ceea ce faci cu el este darul tău pentru Dumnezeu.” (Leo Buscaglia)

Mersul la Biserică

"Aş vrea, dacă aş putea, să vă arăt sufletele celor care nu merg la biserică, care nu participă la Sfintele Taine, care nu-L ascultă pe Dumnezeu; şi le-aţi vedea murdare şi respingătoare. Aşa cum trupurile nespălate sunt pline de mizerie şi duhoare, la fel şi sufletele care nu se curăţesc prin spovedanie, prin sfânta împărtăşanie şi prin învăţătură duhovnicească, sunt pătate de păcat. Aşa cum ogoarele nearate se umplu de buruieni, la fel şi sufletele necultivate duhovniceşte se umplu de mărăcinii răutăţii." (SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR-Participarea la slujbele Bisericii,“Problemele vietii”,Editura Egumenita).